Hudallergier
Irriterad hud kan orsakas av en mängd olika faktorer. När allergen utlöser ett immunsystemsvar i huden anses det utgöra ett allergiskt hudtillstånd.
Medicinskt granskad
Granskad av: Specialistläkare hudsjukdomar Susanna Hartmann-Petersen
Senast uppdaterad: 21 May 2024

Vad är hudallergi?

Hudbesvär utgör en av de vanligaste formerna av allergi. 

Irriterad hud kan orsakas av en mängd olika faktorer. Dessa inkluderar störningar i immunsystemet, mediciner och infektioner. När ett allergen utlöser ett immunsystemsvar i huden anses det utgöra ett allergiskt hudtillstånd.

Hudallergi, en allergisk reaktion på huden, är en vanlig och växande orsak till hudbesvär. Orsakerna står att finna bland ämnen som huden exponeras för i det dagliga livet. Uppskattningsvis lider ungefär 20 procent av befolkningen av någon sorts hudallergi. 

Den vanligaste formen är kontaktallergi, allergi som uppstår vid direktkontakt med ett allergiframkallande ämne.

Två sorters hudallergier

Allergiska åkommor kan indelas i två huvudgrupper, snabba och långsamma överkänslighetsreaktioner. Hudallergi är ett samlingsbegrepp för två typer av dessa reaktioner – den snabba allergiska reaktionen och den fördröjda. 

Snabb allergisk reaktion

En snabb allergisk reaktion beror oftast på att proteiner som förekommer naturligt i livsmedel, växter eller naturgummilatex kommer i kontakt med huden. Den drabbade får snabbt klåda, rodnad och i vissa fall nässelutslag på huden. Personen kan också få astma, hösnuva eller, vid svår allergi, en systemisk anafylaxireaktion.

Fördröjd allergisk reaktion

Vid en fördröjd allergisk reaktion ser man ett eksem. Denna reaktion uppstår efter att huden kommit i kontakt med kemikalier eller andra allergiframkallande ämnen. En mycket kraftig kontaktallergi kan ibland orsaka ett akut eksem med kraftig svullnad i ansiktet som kan förväxlas med snabballergi.

Vanliga hudallergier inkluderar:

 • Eksem (atopisk dermatit)

 • Kontaktdermatit (irriterande och allergisk)

 • Nässelutslag (urtikaria)

 • Svullnad (angioödem)

Vanliga tecken och symptom på hudallergier är

 • Utslag

 • Klåda

 • Rodnad

 • Svullnad

 • Upphöjda gupp

 • Fjällning (flagning av huden)

 • Sprucken hud

Vad orsakar hudallergier?

Allergiska hudtillstånd kan uppstå efter exponering för olika allergener, inklusive:

 • Mat

 • Latex, husdjursmjäll eller giftmurgröna

 • Kalla eller varma temperaturer

 • Insekter

 • Läkemedel

 • Pollen

 • Solljus

 • Vatten

Diagnosticering och behandling

Hudläkare kan ofta hjälpa till att utreda orsaken till en allergisk reaktion, föreslå vidare steg, och justera behandling. För att konstatera en allergi kopplas vanligen en allergiker/immunolog in, som är en specialiserad läkare för att korrekt diagnostisera och vidare behandla ditt tillstånd. 

Läs mer

Ytterligare information om rosacea finns nedan.

Hudallergier på 1177.

Få rätt hjälp - kontakta våra hudläkare idag

Våra hudläkare står redo att hjälpa dig med ditt hudproblem. Skapa ett ärende genom att svara på några frågor, ladda upp tre bilder . Du får svar inom 24 timmar och ingen remiss krävs.
Sök vård
från 250 kronor

Frågor & svar

Vad är de vanligaste orsakerna till allergi?
+
Kan allergi vara psykiskt?
+
Varför finns Dr Hud?
+
Hur kvalificerade är era läkare?
+
Kan jag använda Dr Hud för alla hudåkommor?
+
Varför behöver jag ladda upp bilder?
+
Kan jag ställa frågor till läkaren?
+
Vad händer om jag behöver recept?
+
Gäller frikort?
+